Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Schoolfruit regeling

Wat is EU-Schoolfruit en hoe werkt het?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken lang drie stuks groente/fruit per leerling per week. Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.

Fruitleveringen

De schoolfruitleveringen starten in de week van 7 november 2016 en lopen t/m de week van 10 april 2017. In to-taal ontvangen de deelnemende basisscholen gedurende 20 weken drie stuks gratis groente of fruit per week.


Voordelen EU-Schoolfruit
 • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
 • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
 • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
 •  Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
 • Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
 • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
 •  Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Kalender

 • 27 februari 2017 Projectkoffer Hundertwasser
 • 03 maart 2017 Bezoek Drents Museum (groep 5/6)
 • 07 maart 2017 Herinneringskamp Westerbork (groep 7/8)
 • 20 maart 2017 Rapportgesprekken
 • 23 maart 2017 Rapportgesprekken
 • 25 maart 2017 Oud papier

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Duke uit groep 5/6 is jarig op 26 februari
 • Noor uit groep 3/4 is jarig op 1 maart
 • Daan uit groep 5/6 is jarig op 9 maart
 • Anouk uit groep 8 is jarig op 13 maart

Recente foto's