Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Onze school doet met de leerlingen van de bovenbouw mee aan dit project, waarbij er op 19 mei een interactieve gastles zal worden gegeven over grondstoffen, elektronisch afval en het belang van hergebruik en recyclen. Daarna volgt er een inzamelactie van vier weken (29 mei t/m 23 juni) buiten schooltijd waar de groep het als team opneemt tegen maximaal negen andere klassen uit de regio om klein elektronisch afval in te zamelen. Er zal daarvoor een container bij school geplaatst worden.
Door deelname aan dit project leveren de leerlingen een bijdrage aan de oplossing voor het e-waste-probleem en maken zij kans op een schoolreis naar het NEMO Science Museum!
Wilt u alvast elektronisch afval (alles met een stekker, wat draagbaar is) voor ons gaan ‘sparen’?
 
Kinderopvang

Kalender

 • 23 juni 2017 Inzamelactie klein elektronisch afval
 • 23 juni 2017 Voorstelling (groep 7/8)
 • 26 juni 2017 Schoolkamp gr 5/6
 • 27 juni 2017 Schoolkamp gr 5/6
 • 28 juni 2017 Schoolkamp gr. 7/8
 • 29 juni 2017 Schoolkamp gr. 7/8

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Birgit uit groep 8 is jarig op 23 juni
 • Sanne uit groep 5/6 is jarig op 25 juni
 • Florian uit groep 3/4 is jarig op 27 juni
 • Lieneke uit groep 1/2 is jarig op 29 juni