Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Bibliotheek op school

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we met de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school (dBos) werken scholen en bibliotheken samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kin-deren. Onderdeel van dBos is Schoolwise, waaraan we al twee jaar deelnemen met onze eigen boekencollectie. Dit wordt nu uitgebreid met een wisselcollectie van de bibliotheek. Het is de bedoeling dat de kinderen van onze school, naast het lenen van een boek op school, in de toekomst ook een boek mogen lenen om thuis te lezen. Voor het uitlenen daarvan hebben we wel vrijwilligers nodig…. Dus, heeft u tijd (en zin) om bijvoorbeeld 1x per week een uurtje te helpen, geef dit dan even door via een mailtje naar directie@vanroyenschool.nl, of mondeling aan de directeur.

 

Kalender

 • 21 oktober 2017 Oud papier
 • 23 oktober 2017 Herfstvakantie
 • 24 oktober 2017 Herfstvakantie
 • 25 oktober 2017 Herfstvakantie
 • 26 oktober 2017 Herfstvakantie
 • 27 oktober 2017 Herfstvakantie

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • ZoĆ« uit groep 3/4 is jarig op 20 oktober
 • Dyon uit groep 3/4 is jarig op 20 oktober
 • Djezzy uit groep 5/6 is jarig op 21 oktober
 • Thijs uit groep 7/8 is jarig op 26 oktober