Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Kunstproject Hundertwasser

Vanaf week 9 gaan we de hele maand, tijdens de creatieve lessen, bezig met het Kunstproject ‘De vijf huiden van Hundertwasser’. Dit project is ontwikkeld door Marion Mencke uit Noord Sleen en wordt aangeboden aan scholen in de regio. Het lessenpakket, met voorbeelden van kunst en architectuur van de kunstenaar/architect Hundertwasser, is verzameld in een kunstkoffer (zie foto) waar onze school zolang over mag beschikken.

De Weense kunstenaar en architect Hundertwasser (1928-2000) leefde en werkte vanuit de gedachte van de vijf huiden. De zorg voor jezelf, je kleding, je huis, je familie/vrienden en de natuur is voor ieder mens èn voor de wereld van levensbelang. Ieder mens heeft recht op een eigen persoonlijke woonomgeving. Hij noemde dat ‘raamrecht’. Van hieruit schilderde, ontwierp en bouwde hij prachtige, kleurrijke schilderijen en gebouwen die over heel Europa en daarbuiten te zien zijn. De mens weer dichter bij de natuur brengen speelt hierin een heel grote rol.

Tijdens het project gaan kinderen kijken naar bouwstijlen en organische elementen (in hun omgeving of op foto’s). Daarna maken zij een tweedimensionaal werk waarin collage, teken– en schildertechnieken verwerkt zijn.

We sluiten het project af met een tentoonstelling van het gemaakte werk. In de week van 3 t/m 7 april stellen we de school, aansluitend aan de schooltijden, open voor ouders en andere belangstellenden. U bent dus van 3 t/m 7 april na schooltijd van harte welkom om het werk van de kinderen te komen bewonderen!

Kalender

 • 25 maart 2017 Oud papier
 • 29 maart 2017 Voorlezen in de Drentse Streektaal (gr 1/8)
 • 03 april 2017 Schoolfotograaf
 • 03 april 2017 Tentoonstelling project Hundertwasser
 • 04 april 2017 Museumbezoek Ellert en Brammert (groep 5/6)
 • 04 april 2017 Tentoonstelling project Hundertwasser

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Luc uit groep 5/6 is jarig op 30 maart
 • YĆ¹ Ni uit groep 3/4 is jarig op 9 april
 • Eveline uit groep 3/4 is jarig op 9 april
 • Romy uit groep 7 is jarig op 10 april

Recente foto's