Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

 

Kerst op school

 
 

Op dinsdag 19 december gaan we kerstbakjes maken met de kinderen. Wilt u op deze dag uw kind een bakje/schaaltje + takjes groen en versieringen meegeven naar school? Graag in een tas voorzien van naam. Steekschuim en kaarsen worden door de school/OR verzorgd. Dit hoeven de kinderen dus niet zelf mee te nemen.
Kerstviering woensdag 20 december.
We willen met de kinderen op school weer een gezellig kerstdiner organiseren. Het is de bedoeling dat de ouders iets te eten maken voor de kinderen. Het gaat om kleine hapjes/hoeveelheden, feestelijk en in kerstsfeer gepresenteerd. Elke leerkracht gaat het aantal, de hoeveelheid en de samenstelling van de hapjes, in samenspraak met de klassenouder, met u communiceren. U kunt het gerechtje woensdagmiddag 20 december tussen 17.45 u. en 18.00 u. in de klas brengen. Vanaf 19.00 u. (met een half uurtje speling voor de bovenbouw) is het kerstdiner afgelopen. Alle ouders mogen op het schoolplein wachten tot het kerstdiner afgelopen is. Tijdens het wachten biedt de OR/ MR u dan een hapje en een drankje aan. Als een klas klaar is meldt de leerkracht dat op het plein en dan kunnen de kinderen (en de spullen) opgehaald worden. De kinderen nemen voor het kerstdiner een eigen beker, bord en bestek mee naar school, voorzien van naam. Graag inleveren in een plastic zak op woensdagochtend 20 december.
 

Kalender

 • 15 december 2017 Nieuwsbrief
 • 19 december 2017 Kerstbakjes maken
 • 20 december 2017 Kerstviering
 • 22 december 2017 Start Kerstvakantie 12.00 uur alle leerlingen vrij.
 • 25 december 2017 Kerstvakantie
 • 26 december 2017 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Maik uit groep 7/8 is jarig op 16 december
 • Finn uit groep 7/8 is jarig op 22 december
 • Tom uit groep 3/4 is jarig op 27 december
 • Luuk uit groep 3/4 is jarig op 29 december