Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Sponsorloop

De sponsorloop is vorige week succesvol verlopen. De leerlingen hebben extra hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor het goede doel! De opbrengst gaat voor de helft naar school en voor de andere helft naar het project van oudleerling Roy Mulder en zijn vriendin. Zij gaan in oktober een marathon lopen in Indonesië. Met behulp van het sponsorgeld dat zij (en vele anderen) hiermee inzamelen, willen zij de kinderen die daar in armoede leven, fatsoenlijk eten en drinken geven en naar school laten gaan.

Kalender

 • 05 mei 2017 Bevrijdingsdag Leerlingen vrij
 • 14 mei 2017 Moederdag
 • 25 mei 2017 Hemelvaartsdag
 • 26 mei 2017 Leerlingen vrij
 • 30 mei 2017 Schoolreis gr. 1/2
 • 02 juni 2017 Musical gr. 7/8

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Steffanie uit groep 3/4 is jarig op 30 april
 • Lara uit groep 8 is jarig op 1 mei
 • Meike uit groep 5/6 is jarig op 2 mei
 • Karlijn uit groep 7 is jarig op 2 mei