Welkom

De Burg. S.J. van Royenschool  is een openbare school. Dat betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Effectief en uitdagend onderwijs
 • Een veilig schoolklimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Talentontwikkeling
 • Kwaliteit
 • Professionaliteit
 
Dit betekent dat we:
 • werken vanuit leerdoelen
 • betrokkenheid creëren
 • werken vanuit het directe instructiemodel
 • de voortgang bewaken door te toetsen
 • de instructie en begeleiding afstemmen op drie niveaus per groep
 • minimaal 50% van de onderwijstijd reserveren voor taal, lezen en rekenen
 • leerlingen per groep in principe met dezelfde basisstof bezig laten zijn; leerlingen die het aankunnen zelfstandig of met extra leerstof en andere  leerlingen met meer instructie en begeleiding
 • een veilige leeromgeving creëren zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen
 • veel aandacht hebben voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels
       lees meer ..

Documenten

Boekenuitleen

 Lezen en genieten van boeken is bij ons op school een belangrijke activiteit. We hebben daarvoor de “bibliotheek op school”. Met ingang van 5 februari kunnen de kinderen tijdens een uitleen moment van de “bibliotheek op school” voor het eerst ook een boek uitzoeken om mee naar huis te nemen. Natuurlijk zijn hier een aantal afspraken over gemaakt. Deze zal uw kind bij de eerste uitleen ontvangen en mee naar huis krijgen. Wij hopen dat u samen met uw kind erop toeziet dat de bibliotheek boeken binnen 3 weken weer in goede staat terug zijn op school. Uw kind kan het boek dan inleveren of wanneer nodig de uitleenperiode verlengen. 

 

Kalender

 • 24 september 2018 Contactgesprekken gr. 1 t/m 8
 • 25 september 2018 Contactgesprekken gr. 1 t/m 8
 • 26 september 2018 Start kinderpostzegels
 • 01 oktober 2018 Start project Kinderboekenweek - VRIENDSCHAP
 • 02 oktober 2018 Nieuwsbrief
 • 03 oktober 2018 Juf Gonda en juf Marije op cursus - vervanging wordt gezocht

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig

 • Dawood uit groep 5/6 is jarig op 21 september
 • Douwe uit groep 1/2 is jarig op 21 september
 • Robine uit groep 7/8 is jarig op 22 september
 • Riane uit groep 1/2 is jarig op 2 oktober


 

I