Het allereerste begin

Schoonoord dankt haar ontstaan aan het Oranjekanaal, dat in de jaren 1850-1860 dwars door het beruchte Ellertsveld werd gegraven. Het kanaal kruiste de oude heirweg Coevorden-Groningen. Toen er in 1854 op dit kruispunt vertragingen in de werkzaamheden ontstonden omdat men door een hoge zandkop moest graven werden er polderwerkersketen neergezet. Het begin van de kolonie Schoon-Oord. “Deze nieuwelings ontstane buurt erlangt allengs meer bevolking. Behoefte aan school en kerk heeft zich reeds doen voelen”.
De commissie van godsdienstige belangen van Schoonoord, bestaande uit ds. J.W. Lieftinck (pred. te Odoorn); ds. R.P. Reddegius (pred. te Zweeloo); ds. H. Niemeyer (pred. te Sleen) en J. van Langeveld (aannemer te Schoonoord) zetten zich hiervoor in. Na het inzamelen van de benodigde gelden werd een barak aangekocht van een zekere Van Riet. Deze werd vertimmerd en op zondag 24 augustus 1856 als “Kerkschool” in gebruik genomen. Deze kerkschool stond op het perceel A.nr. 849 aan de Slenerweg, waar nu het VVV-kantoor is gevestigd. De eerste schoolmeester, die op 5 september 1856 werd benoemd, was dhr. R. Fockens, die bovendien koster, voorzanger en catechiseermeester was.
Op 13 oktober 1860 werd de school met onderwijzerswoning door de Herv. Kerk aan de gemeente overgedragen.

Een nieuwe school

In 1886 bouwde de gemeente Sleen drie nieuwe scholen met onderwijzerswoningen te Sleen, Erm en Schoonoord.
De school en onderwijzerswoning in Schoonoord werden gebouwd door Albert en Jan Pranger van Stadskanaal voor de totale som van fl. 11.210,--
De nieuwe school verrees aan de Kerklaan, op de plaats waar tegenwoordig het Dorpshuis staat.Door het toenemen van het aantal leerlingen werd de school in juli 1906 onder architectuur van dhr. Postma te Nieuw-Amsterdam uitgebreid tot de uiteindelijke grootte.
Dhr. A.J. Runsink, een prominente persoonlijkheid in de Schoonoordse gemeenschap, was van 16 april 1912 tot 1 april 1946 hoofd van deze school. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze school door de Inspectie van de Volksgezondheid afgekeurd. Nieuwbouw was noodzakelijk. De o.b.s. Burgemeester S.J. van Royen.

De gemeenteraad van Sleen besloot op 25 februari 1949 in het nieuwe uitbreidingsplan van Schoonoord een nieuwe 6-klassige school te bouwen. De gemeentearchitect Wieberink was de ontwerper van het fraaie gebouw, dat werd gebouwd door aannemer J. Feringa te Barger-Compascuum en werd vernoemd naar de toenmalige burgemeester van Sleen, dhr. S.J. van Royen.
De school werd op 28 oktober 1950 officieel geopend. De heer A. Lens, Inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Emmen, sprak bij de opening de volgende woorden:
“ Het is voor Schoonoord een gouden dag; een belangrijk moment in de dorpsgemeenschap, want de hygiënische toestand in de school is thans veel verbeterd. Niet meer in een triest en somber gebouw, maar in een zonnige, lichte school kan nu onderwijs worden gegeven.”
De school werd in 1976 drastisch verbouwd. Het gebouw werd tot aan de deuren van de lokalen afgebroken. Er werden een extra lokaal, een gemeenschapsruimte, een personeelskamer, nieuwe toiletten en een extra bergruimte gerealiseerd.
In augustus 1985 trad de Wet op het Basisonderwijs in werking. De gevolgen daarvan waren ondermeer dat de kleuterschool “Marieken” onderdak kreeg in het gebouw van de Burgemeester S.J. van Royenschool. Enkele aanpassingen aan het gebouw waren noodzakelijk. Het nieuwe klaslokaal en de extra bergruimte, zo toegejuicht bij de verbouwing van 1976, werden omgebouwd tot speellokaal.
In 1990 is de school nog eenmaal verbouwd. De gemeenschapsruimte werd overzolderd, zodat een nieuw klaslokaal werd gecreëerd. Hierboven kreeg de school een nieuwe verdieping. Tevens werden een douche en een gehandicaptentoilet aangelegd.
Vanaf die tijd kunnen we zeggen, dat onze school af is en kan gelden als een ruim en licht gebouw, waarin het voor een ieder prettig toeven is.