Informatie aan de ouders/verzorgers
 
Er zijn vele manieren om de ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten en vorderingen van de kinderen:
 
*De nieuwsbrief
 
Per 2 weken ontvangt u op donderdag de “Nieuwsbrief”. Hierin zijn de data van alle activiteiten in die maand opgenomen. Verder treft u een toelichting op bepaalde activiteiten aan. We proberen alle informatie van dat moment in de ‘Nieuwsbrief’ te verwerken, zodat verder geen aparte briefjes nodig zijn.
 
*De schoolkrant
 
Deze is er niet alleen voor de kinderen. U treft hierin ook vaak informatie over verschillende onderwerpen aan. De schoolkrant wordt voor een groot deel gevuld met bijdragen van de kinderen.
Aangezien de kinderen een nieuwsbrief meekrijgen, is de frequentie van de schoolkrant aangepast; Hij verschijnt twee keer per jaar (januari en juni) en wordt aan alle leerlingen meegegeven.
 
*Informatieavonden per groep

Op deze informatieavonden, die aan het begin van het schooljaar gehouden worden, krijgt u belangrijke informatie over  hetgeen er dit jaar op het programma staat, wat uw kind zoal gaat leren en wat er verder voor u van belang is om te weten. Mede in het belang van uw kind(eren), verwachten we dat in ieder geval één van beide ouders aanwezig is op de informatieavond van de betreffende groep. 

*Feestelijke ouderavond
 
In april/mei organiseert de ouderraad ook een feestelijke ouderavond. Die avond is toegankelijk voor alle ouders/verzorgers van onze school. De kinderen van groep 7 en 8 voeren dan een musical op. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor die avond.
 
Voor de meerdaagse schoolreizen is er vaak een informatieavond voor de ouders/verzorgers.
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we elk jaar één of meerdere voorlichtingsavonden over de diverse vormen van voortgezet onderwijs.
Verder krijgen de ouders van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek over advies voor het voortgezet onderwijs.
 

*Kijkavonden
 
Drie keer per jaar, in november/december en maart/april en juni-juli worden er kijkavonden gehouden. Op deze avonden, waarvoor u een uitnodiging krijgt, kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in de zogeheten “tien-minuten-gesprekken”.
We noemen dit een kijkavond, omdat u tevens het werk en (voor groep 3 t/m 8) het rapport van uw kind kunt inzien.
 
*Afspraken
 
Wilt u meer weten over uw kind of tussentijds weten hoe het gaat, dan is het personeel van de school graag bereid met u te praten. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd even een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.
Soms blijkt het nodig om bepaalde misverstanden of problemen snel uit te praten. Neemt u dan meteen contact op met de school.