De Kanjertraining
 
In het schooljaar 2014-2015 hebben we op onze school een start gemaakt met de invoering van  een nieuwe methode /werkwijze voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de Kanjertraining. Hierbij hoort ook het leerlingvolgsysteem KanVAS. Via dit systeem vullen de leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in.
In het schooljaar 2015-2016 wordt de methode verder ingevoerd, inclusief het leerlingvolgsysteem.
 
De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wil de Kanjertraining het welbevinden vergroten bij kinderen. Om dit te bereiken richt de training zich op een drietal voorwaardelijke doelen:
1. Het vergroten van moreel besef over welk gedrag prettig is voor jezelf en de ander;
2. Het bewust maken van de motivatie om dit gedrag te willen vertonen;
3. Het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.
 
De Kanjertraining is erop gericht kinderen authentiek gedrag te leren, dat wil zeggen gedrag waar zij zichzelf goed bij voelen en waar de omgeving (klasgenoten, leerkrachten, ouders, buurtgenoten) zich ook goed bij voelt.