Scholengroep


Onze school maakt deel uit van een scholengroep van drie scholen. Dit zijn:

OBS de Akker, Sleen - www.obsdeakker.nlOBS de Vlinderhof, Noord-Sleen - www.obsdevlinderhof.nlOBS Burgemeester S. J. van Royen, Schoonoord - www.vanroyenschool.nl