Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade 


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Portfolio en kindgesprekken
In het schooljaar 2020-2021 zal het team zich gaan scholen in het voeren van kindgesprekken. Dit in combinatie met de cursus Kindertalentenfluisteraar en het werken met portfolio's.  Dit alles om het kind zo goed mogelijk te kunnen volgen in de ontwikkeling en samen met het kind eigen talenten te laten ontdekken.

Woordenschat
Het afgelopen jaar (2019-2020) hebben alle leerkrachten de training Woordenschat van Cedin gevolgd en voltooid. De training is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen concept volgens het vierfasemodel van Verhallen. Het vierfasemodel is een methodiek om nieuwe woorden aan te bieden in de klas. Het vierfasemodel bestaan uit de fasen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. In de klassen is dit terug te zien op de woorddeuren.

Kanjertraining (sociaal emotioneel)
De leerkrachten op onze school zitten in de afrondende fase van de Kanjertraining. Vanwege de coronacrisis hebben de leerkrachten de laatste cursusdag niet kunnen volgen. Deze cursus zal z.s.m. na de zomervakantie worden opgepakt en zijn alle leerkrachten gecertificeerd in het geven en toepassen van de lessen (licentie C).

Vaardigheidsmeter (VHM)
De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel (EDI). Door middel van afname van de vaardigheidsmeter monitoren we de kwaliteit van de lessen en kunnen we in gesprek met de leerkrachten en de leerkrachten onderling de lessen nog scherper afstellen.  Dit gebeurt gedurende het gehele schooljaar.

Kindertalentenfluisteraar
Alle leerkrachten zouden de cursus (bestaande uit 5 bijeenkomsten) volgen in april 2020. Vanwege de coronacris is deze cursus opgeschoven naar het schooljaar 2020-2021.

Kwintoo, kwaliteitskaarten
Door middel van zelfevaluaties van de verschillende domeinen wordt voortdurend de kwaliteit vna het onderwijs gemonitord.