Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade 


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Nieuwe methode voor taal en spelling
In het schooljaar 2022-2023 zal het team worden begeleid bij het invoeren van de nieuwe methode voor taal en spelling.

Woordenschat
Het afgelopen jaar (2019-2020) hebben alle leerkrachten de training Woordenschat van Cedin gevolgd en voltooid. De training is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen concept volgens het vierfasemodel van Verhallen. Het vierfasemodel is een methodiek om nieuwe woorden aan te bieden in de klas. Het vierfasemodel bestaan uit de fasen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. In de klassen is dit terug te zien op de woorddeuren.

Vaardigheidsmeter (VHM)
De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel (EDI). Door middel van afname van de vaardigheidsmeter monitoren we de kwaliteit van de lessen en kunnen we in gesprek met de leerkrachten en de leerkrachten onderling de lessen nog scherper afstellen.  Dit gebeurt gedurende het gehele schooljaar.

Kwintoo, kwaliteitskaarten
Door middel van zelfevaluaties van de verschillende domeinen wordt voortdurend de kwaliteit vna het onderwijs gemonitord.