Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Een school kan niet zonder afspraken. Voor de leerlingen kennen wij de schoolregels zoals vermeld in deze schoolgids. Maar ook voor de personeelsleden en de ouders/ verzorgers hebben wij een gedragscode vastgesteld. Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zijn gebaat bij heldere afspraken. Het naleven van die afspraken zal voor alle betrokkenen bijdragen aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Wanneer u uw kind inschrijft voor OBS Burgemeester S.J. van Royen verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

Algemeen Zorg voor de leerlingen
Omgang Allerlei