Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


De overheid vergoedt de onkosten van de school niet volledig. Voor diverse festiviteiten en activiteiten bijv. wordt geen geld beschikbaar gesteld. Wij vragen aan de ouders/verzorgers daarom een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we o.a. het sinterklaas- en kerstfeest. Wij stellen dit bedrag op € 12,50 per kind per schooljaar. Dat jaar loopt van september tot en met juni. Hebt U meer kinderen op onze school, dan betaalt u totaal nooit meer dan € 20,- (Voor het derde en volgende kind hoeft u dus niet te betalen).