Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 


Scholengroep


Onze school maakt deel uit van de scholengroep Schoonoord.
De dagelijkse leiding is in handen van directeur Frederike Cleveringa.

De scholengroep omvat de volgende scholen:

OBS Burgemeester S.J. van Royen
Schoonoord


www.vanroyenschool.nl


OBS de Vlinderhof
Noord-Sleen


www.obsdevlinderhof.nl 

 

OBS de Akker
Sleen


www.obsdeakker.nl