Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


 
Naam Functie  
     
Thera Koudenburg  leerkracht groep 1 -2  aanwezig ma-di-wo-do-vr
Carolien Kremers    leerkracht groep 3-4  aanwezig ma-di-wo-do-vr
Simone Assen  leerkracht groep 5-6  aanwezig ma-di
Anke Hamberg leerkracht groep 5-6  aanwezig wo-do-vr
Annemarie Rozeboom  leerkracht groep 7-8 aanwezig ma-di-wo-do-vr
     
Arie Hoving  conciërge  0591 - 381 262 
Jantje Tijmes  ondersteuning/overblijf  0591 - 381 262
Daan Heuver  opbouwmedewerker  dheuver@mwcoevorden.nl 
Frederike Cleveringa  directeur  directie@vanroyenschool.nl