Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit een penningmeester, een secretaris en een voorzitter.  Alle ouders/verzorgers kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens de algemene jaarvergadering in oktober/november van elk schooljaar. Via de nieuwsbrief en aparte informatie wordt bekend gemaakt welke vacatures er voor het schooljaar openstaan .De dagelijks bestuursleden worden uit de ouderraad zelf gekozen/benoemd. De ouderraad vergadert ongeveer 8 x per schooljaar. Elke vergadering van de ouderraad is openbaar en kan door alle ouders/verzorgers worden bezocht mits van tevoren doorgegeven. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur.

Klik hier voor meer informatie >>