Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Schooltijden 2020-2021


Voor groep 1-2
Maandag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Voor groep 3-4
Maandag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Voor groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur