Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Ziekte (van uw kind of van een leerkracht)


Ziekmelden kinderen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan melden. U kunt bellen tussen 8.00 en 8.30 uur. Zo stoort u de leerkrachten niet tijdens de les of bij hun lesvoorbereiding.


Ziekte van leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen we om waar mogelijk bekende invallers voor de groep te krijgen. Als een leerkracht langer ziek is, krijgen de ouders bericht over de vervanging. Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. We zullen dan eerst een leerkracht die op dat moment een student heeft inschakelen. Is dit niet mogelijk, dan zullen wij de groep wanneer mogelijk verdelen over de andere groepen. Lukt dit niet, dan moeten we de groep naar huis laten gaan of thuis laten blijven. Waar mogelijk zullen we de avond ervoor al gebruik maken van de email en/of schoolapp, anders zullen we dat ’s morgens doen. Vanwege noodzakelijke uit te voeren taken zullen de locatiecoördinator, de intern begeleider of de directeur niet meer invallen.