Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2021-2022
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Ziekte (van uw kind of van een leerkracht)


Ziekmelden kinderen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan melden? U kunt bellen met 0591 381 262 tussen 8.00 en 8.30 uur. Zo stoort u de leerkrachten niet tijdens de les of bij hun lesvoorbereiding.


Ziekte van leerkracht

Klik hier voor meer informatie >>