Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Gymnastiekkleding


In alle groepen wordt er gegymd.De groepen 1 en 2 doen dat in het speellokaal in de school en wanneer mogelijk in de sporthal. De groepen 3 t/m 8 gaan naar de sporthal of naar het sportveld. Het is fijn, wanneer de kinderen kunnen beschikken over sportkleding. Voor de groepen 1 en 2 is dat een gymbroekje of een korte broek (graag voorzien van naam).
Deze broekjes bewaren we in school, omdat de kleuters, vooral ‘s winters, bijna elke dag gym hebben. De broekjes worden apart bewaard. Wel zullen we proberen de broekjes regelmatig mee te geven, zodat u ze even kunt wassen.
Voor de kinderen uit de overige groepen bestaan de gymkleren voor de jongens uit een broekje met shirt en voor de meisjes uit een gympakje of een korte broek met een shirt. 
Na het gymmen, douchen de leerlingen van groep 5 t/m 8. Indien een kind uit deze groep, om welke reden dan ook, niet mag douchen, verzoeken wij de ouders/verzorgers hun kind(eren) een briefje mee te geven of een mailtje te sturen naar de desbetreffende leerkracht.