Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Gymnastiekkleding


De gymlessen zijn op maandagmiddag en woensdagochtend. De groepen 1 t/m 8 gaan op woensdag naar de sporthal. Het is fijn, wanneer de kinderen kunnen beschikken over sportkleding. Dat kan bestaan uit een gymbroek en shirt en gymschoenen. De gymkleding van groep 1 en 2  bewaren we in school, omdat de kleuters, vooral ‘s winters, bijna elke dag gymmen. Wel zullen we proberen deze gymkleding regelmatig mee te geven, zodat u ze even kunt wassen.