Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Tussenschoolse opvang


De tussenschoolse opvang (overblijven) wordt door de school zelf geregeld.
U kunt het kind voor aanvang van het schooljaar (of indien wenselijk ook tijdens het schooljaar) aanmelden. U kunt dan aangeven op welke dagen het kind overblijft. Er zijn verschillende manieren om te betalen: