Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Tussenschoolse opvang


De tussenschoolse opvang (overblijven) wordt door de school zelf geregeld.
U kunt het kind voor aanvang van het schooljaar (of indien wenselijk ook tijdens het schooljaar) aanmelden. U kunt dan aangeven op welke dagen het kind overblijft. Er zijn verschillende manieren om te betalen:
Regels: “Tussenschoolse opvang obs Burg. S.J. van Royen”

Algemeen:
 1. De broodtrommels, voorzien van naam, kunnen ´s morgens in de koelkast gezet worden.
 2. De kinderen uit groep 1 t/m 4 wachten bij het uitgaan van de school bij de buitendeur op de overblijfouders en lopen gezamenlijk weer naar binnen.
 3. De kinderen gaan eerst naar het toilet en wassen hun handen.
 4. De kinderen en de leiding (overblijfouder) lopen gezamenlijk naar de ruimte van de TSO.
 5. De kinderen van de hogere groepen melden zich om 12 uur in het TSO-lokaal/middenruimte, nadat ze naar het toilet geweest zijn en of hun handen gewassen hebben.
 6. De kinderen gaan aan tafel en iedereen begint tegelijkertijd te eten.
 7. De kinderen eten eerst hun brood en daarna eventueel het fruit.
 8. Snoep is niet toegestaan.
 9. De kinderen moeten wachten met opruimen totdat iedereen van hun tafel klaar is met eten.
 10. De kinderen ruimen hun eigen spullen op.
 11. Na het eten en opruimen gaan we naar buiten (tenzij het regent).
 12. Wanneer het regent, worden de spelletjes in het TSO lokaal/ middenruimte gezamenlijk opgeruimd.
 13. De kinderen spelen op het plein van de school.
 14. Buiten houdt iemand van de leiding (overblijfmoeder) toezicht.
 15. De leerkracht die pleindienst heeft, houdt vanaf 13.00 uur toezicht.
 16. De overblijfmoeder houdt een presentielijst bij.
 17. De wijzigingen/incidentele aanmeldingen voor de TSO worden telefonisch doorgegeven (tel. 0591-381262) op maandag, woensdag en vrijdag of worden bijgeschreven in de map op de kast in de gang.
 18. Bij ziekte of afwezigheid van een kind, behoort dat kind afgemeld te worden.

Groepsregels:
Omgaan met elkaar
 1. Neem elkaar zoals je bent.
 2. Noem elkaar bij de voornaam.
 3. Luister goed naar elkaar.
 4. Lach elkaar niet uit. Iemand uitschelden hoort ook niet.
 5. Roddel niet over elkaar.
 6. Sluit niemand buiten.
 7. Blijf van elkaar af.
 8. Sta niet gelijk met een oordeel klaar.
 9. Melden als iemand zich niet aan de regels houdt.
De Kanjerafspraken die in de schoolgids zijn genoemd, gelden ook tijdens het overblijven!
De TSO vindt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag plaats in de middenruimte en een lokaal.