Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2021-2022
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Vakantierooster


Dit is het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023:
 
Herfstvakantie: maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: vrijdag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023
Pasen: maandag 10 april 2023
Koningsdag + dag na Koningsdag: donderdag 27 april 2023 + vrijdag 28 april 2023
Meivakantie: maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren + vrije dagen: maandag 29 mei, dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei 2023
Zomervakantie: maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

De studiedagen en –middagen staan vermeld op de kalender.