Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Vakantierooster


Dit is het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021:
 
Herfstvakantie maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021
Pasen maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

De studiedagen en –middagen staan vermeld op de kalender.