Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Toezicht en verantwoordelijkheid


Toezicht
Een kwartier voor de school begint (dus vanaf 8.15 uur en vanaf 13.00 uur) en in de pauze houdt een leerkracht toezicht op het plein. Buiten deze tijden is er geen toezicht is op het plein aanwezig en is de school niet verantwoordelijk is als er onverhoopt iets mocht gebeuren. Bovendien hebben de overblijfkrachten tussen de middag geen overzicht meer als er andere kinderen tussendoor lopen waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. Als u niet in de gelegenheid bent om uw kind tot 13.00 uur thuis op te vangen of andere opvang te regelen, dan dient u gebruik te maken van de overblijfregeling.