Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Buitenschoolse Opvang - Kinderwereld


Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang, tijdens vakanties en schoolvrije dagen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot einde basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang wordt de kinderen alle ruimte gegeven om kind te zijn. Het is hun vrije tijd.
Onze school heeft ervoor gekozen voor de buitenschoolse opvang aansluiting te zoeken bij kinderopvang-organisatie Kinderwereld. Sinds schooljaar 2016/2017 is Kinderwereld gevestigd in onze school met Peuterwerk, BSO en Kinderopvang.
Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u verkrijgen via de folders die op school te verkrijgen zijn of via de kinderopvangorganisatie zelf (website www.kinderwereld.info).