Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Regels en afspraken (binnen en buiten school)


Een afwezige leerling
Wilt u in geval dat uw kind niet op school kan komen, de school even bellen?
U kunt dit bij voorkeur doen tussen 8.00 en 8.30 uur (Tel. 0591-381262).
Wilt u afspraken met tandarts, huisarts e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden plannen?

Regels en afspraken binnen en buiten de school
Om een veilige en rustige school(omgeving) te creëren, hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken houdt!

Buiten afspraken
Binnen afspraken
Omgangsregels