Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Hoofdluizen


Wat doet de school zelf preventief?
Zowel ouders als de school dragen verantwoordelijkheid m.b.t. het voorkomen en bestrijden van hoofdluis:
Aanvullende informatie:
De GGD kan de school en de ouders bijstaan met deskundig advies en het geven van schriftelijke informatie.
Heeft u nog vragen of wilt u advies/ ondersteuning? Bel naar de GGD Drenthe en kies voor de sector Jeugdgezondheidszorg! U kunt ook een mail sturen naar onderstaand emailadres:
T. 088-2460246
E. jgz@ggddrenthe.nl