Overige informatie


 
Informatiekaart
Schooltijden
Vakantierooster , vrije dagen en verlofregeling
Schoolregels en afspraken
Omgang internet en social media
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Fruit eten, traktatie en korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymkleding
Vakantierooster